تصمیم جدید کبک در مورد پذیرش پرونده های آنلاین

تصمیم جدید کبک در مورد پذیرش پرونده های آنلاین: ۲۶ فوریه ۲۰۱۶

بر اساس اطلاعیه صادر شده توسط وزارت مهاجرت استان کبک در ۲۶ فوریه ۲۰۱۶، پذیرش پرونده‌های نیروی متخصص که قرار بود در ابتدای سال ۲۰۱۶ آغاز شود تا ماه ژوئن ۲۰۱۶ عقب خواهد افتاد. متقاضیانی که تا کنون پروفایل خود را تشکیل داده و فرم آنلاین را تکمیل کرده‌اند باید پرونده خود را به صورت آنلاین بین ۱۳ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶ سابمیت کنند.

بر اساس تصمیمات اخذ شده توسط وزارت مهاجرت کبک در سال ۲۰۱۵، قرار بود که در ابتدای سال ۲۰۱۶، ۲۸۰۰ پروانه آنلاین پذیرش شوند. ولی‌ بر اساس تصمیم جدید، با عقب افتادن تاریخ پذیرش پرونده‌ها این ظرفیت به ۵۰۰۰ پرونده افزایش یافته است. در ضمن پس از پذیرش ۵۰۰۰ پرونده در ماه ژوئن، ۵۰۰۰ پرونده دیگر در دوره بعدی پذیرفته میشود که هنوز تاریخ دقیق آن اعلام نشده است.

پاسخ دهید

*

code