نحوه تعیین صلاحیت برای برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا

نحوه تعیین صلاحیت برای برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا (قسمت دوم)


برای تعیین صلاحیت شدن جهت برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا ، افراد متقاضی بایستی شرایط زیر رادارا باشند:

 • دارای ثروت شخصی بالغ بر ۳۵۰۰۰۰ دلار کانادا. این ثروت شامل اموال منقول و غیر منقول متقاضی و همسر متقاضی می‌باشد.
 • دارای حدقل ۳ سال تجربه مالکیت و مدیریت یک کسب و کارموفق و یا حداقل سه سال تجربه کاری در سطح اجرایی به عنوان مدیر ارشد یک کسب و کار.
 • دریافت حداقل 60 امتیاز، در ماتریکس امتیاز بندی.


فرد متقاضی بایستی آمادگی انجام موارد زیر را داشته باشد:

 • شرکت در مصاحبه با مأمور گزینشی سرمایه گذاری مانیتوبا
 • سرمایه گذاری دارای شرایط لازم در مانیتوبا
 • اقامت در استان مانیتوبا به همراه اعضای خانواده

 

فرد متقاضی ممکن است مجبور به :

 • سفر به مانیتوبا برای انجام یک دیدار تحقیقاتی مربوط به کسب و کار شده و گزارشی دیداری و مدارکی را فراهم کند که نشان دهنده ی انجام تحقیق مورد نظر در طی دیدار انجام شده باشد.
 • فراهم کردن نتایج آزمون زبانی که نشان دهنده مهارت فرد متقاضی در زبان باشد.

 

نکته: توجه داشته باشید که داشتن شرایط مورد نظر، تضمین کننده گزینش استانی برای این برنامه نیست.

در نظر داشته باشید درصورتی که قصدتان آغاز عملیات تولیدی در رشته کشاورزی است، شرایط لازم برای اقدام کردن ازطریق برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا را نخواهید داشت. با داشتن چنین شرایطی، شما بایستی از طریق برنامه آغازگر جذب کشاورزی استراتژیک (FSRI)، که آغازگری جدید در برنامه  سرمایه گذاری مانیتوبا ، برای متقاضیان کسب و کارکشاورزی است اقدام کنید.

 

افراد دارای عدم صلاحیت لازم

درخواست ها از افرادی که دارای ویژگی های زیرباشند، پذیرفته نخواهند شد:

 • دارای وضعیت مهاجرتی نا مشخص در کانادا
 • دارای حضور غیر قانونی در کانادا
 • افراد دارای حکم ترک خاک در کانادا (کسانی که مرتکب جرمی شده اند و یا به صورت غیر قانونی در کانادا حضور دارند)
 • دارای ممنوعیت ورود به کانادا
 • دارای درخواستی در حال بررسی در دیگر برنامه گزینش استانی در کانادا
 • دارای درخواست سرمایه گذاری مانیتوبا رد شده قبلی درطی ۱۲ ماه گذشته
 • دارای درخواست سرمایه گذاری مانیتوبا رد شده قبلی به علت ارائه نادرست و یا غلط اسناد، در طی ۲۴ ماه گذشته
 • درصورتی که درخواست فرد متقاضی، آغاز فعالیت تولیدی کشاورزی باشد
 • افراد متقاضی که در استان مانیتوبا ساکن هستند، بایستی در زمان رسیدگی به درخواستشان، به صورت قانونی در کانادا طبق ضوابط تعریف شده درلایحه مهاجرپذیری کانادا (IRPA)، سکونت داشته باشند


یک متقاضی تنها، اجازه دادن درخواست برای یک برنامه استانی مانیتوبا را دارد به این معنا که نمی تواند به صورت همزمان هم برای دسته نیروی متخصص و هم سرمایه گذاری اقدام کند. برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا این حق را محفوظ میدارد تا متقاضیانی را درخواست کند که با درنظر گیری هدف برنامه، قصد مهاجرت به کانادا به منظور انجام کارو کسب را دارند.

متقاضیان بایستی درنظر داشته باشند که شایستگی لازم برای گزینش توسط سرمایه گذاری مانیتوبا را نخواهند داشت درصورتی که :

 • شرایط لازم تعیین شده طبق برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا را نداشته باشند.
 • درطی پروسه درخواست مدارک نادرست ارائه داده و یا تقلب کنند.
 • درحین پروسه بیان علاقه (EOI)، به صورت نادرست امتیازهای متعلق به خود را تخمین زده باشند.
 • دارای فامیل وابسته نزدیک و/یافرزندانی باشند که در دیگر استان های کانادا اقامت دارند (البته در شرایط خاص).
 • نتوانند توضیحات کافی و یا مدارکی ارائه کنند که اثبات کند درآمد و یا دارایی آن ها به صورت قانونی بدست آمده است و یا
 • نتوانند اثبات کنند که دارای منابع و مهارت مورد نیاز برای راه انداری کسب و کار مورد نظرشان هستند.

افراد متقاضی، همچنین با داشتن شرایط زیر، شایستگی لازم برای مهاجرت به کانادا را ندراند:

 • فرد متقاضی و یا یکی از اعضا خانواده (همراهی کننده وی به کانادا و یا غیر) دارای وضعیت پزشکی خاص و جدی باشند
 • فرد متقاضی و یا یکی از اعضا خانواده بالای ۱۸ سال (همراهی کننده وی به کانادا و یاغیر)، دارای سابقه جنایی باشد و یا
 • دارای وضعیت قیومیت نامشخص و یا مشاجره و نزاع جهت تأمین هزینه های فرزند، که برروی وضعیت هریک ازاعضاء خانواده تأثیر گذار باشد.

 در ادامه به بیان تجارب کاری مورد نیاز جهت تعیین صلاحیت، توسط این برنامه استانی خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

*

code