کانادا

کانادا دومین کشور پهناور دنیا می باشد که ٪۶۰ از دریاچه های دنیا در آن قرار دارد. کانادا یک کشور دمکراتیک تحت سلطنت ملکه الیزابت دوم می باشد. هر دو زبان انگلیسی و فرانسه، زبان های رسمی دولت فدرال کانادا می باشند. کشور کانادا دارای گسترده ترین تنوع قومی و فرهنگی دنیا می باشد و در سال 2016 جمعیت آن ۳۵ میلیون نفر بود.
کانادا یکی از ثروت مندترین کشورهای توسعه یافته می باشد. تا سال ۲۰۱۴، کشور کانادا یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بوده است. این کشور دارای ۱۰ استان و ۳ قلمرو (منطقه) می باشد. استان های کانادا دارای قدرت منطقه ای برای مدیریت سیستمهای پزشکی، رفاهی و تحصیلی می باشند.
دولت فدرال کانادا قانون های اصلی مربوط به برنامه های مهاجرتی را تدوین می کند. تعداد زیادی از برنامه های مهاجرتی کانادا توسط دولت فدرال ارائه و اجراء می گردد. اما تحت تعدادی تفاهم نامه بین دولت فدرال و دولتهای استانی، اکثر استان های کانادا قادر هستند که برنامه های مهاجرتی خود را جهت پاسخگوئی به نیاز نیروی کار استانی و اقتصاد استان ارائه دهند. در بین تمامی استان ها، استان کبک دارای بالاترین میزان قدرت و استقلال در زمینه تدوین برنامه های مهاجرتی خود می باشد.

در ماه ژانویه ۲۰۱۵، دولت فدرال کانادا تغییراتی بنیادین در سیستم مهاجرت خود ایجاد کرد.
تحت سیستم جدید، ۳ برنامه مهاجرتی نیروی حرفه ای فدرال (Federal Skilled Trades) ، نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Worker) ، و نیروی با تجربه کانادایی (Canadian Experienced Class) تحت یک برنامه جدید واحد به عنوان اکسپرس انتری (Express Entry) ارائه می گردند.


برنامه های اقامت دائم و موقت دولت فدرال کانادا به شرح زیر می باشند :

Express Entry (نیروی متخصص دولت فدرال)
Federal Investor (سرمایه گذاری دولت فدرال کانادا)
Federal Self-employed (خوداشتغالی دولت فدرال کانادا)
Family Sponsorship (برنامه مهاجرت اسپانسرشیپ خانوادگی)
Work Permit (ویزای کار)
Study Permit (ویزای دانشجوئی)
Visitor Visa (ویزای دیداری)


برنامه های اقامت دائم دولت کبک به شرح زیر می باشند :

Quebec Skilled Workers (نیروی متخصص کبک)
Quebec Immigrant Investor (سرمایه گذاری دولت کبک)
Quebec Entrepreneur (کارآفرینی دولت کبک)
–  Quebec Self-Employed (خوداشتغالی استان کبک)

اکثر استان های کانادا نیز برنامه مهاجرت متفاوتی را برای جذب نیروی کار یا سرمایه گذاران و کارآفرینان ارائه می دهند.