برنامه خوداشتغالی دولت فدرال

دفتر جواد اکبری در طی سالیان گذشته تعداد زیادی از پرونده های خوداشتغالی دولت فدرال را برای هنرمندان و ورزشکاران کشور با موفقیت به پایان رسانده است. در طی سالیان گذشته یکی از موارد منفی این برنامۀ مهاجرتی، زمان فوق العاده طولانی رسیدگی به پرونده ها در بین سالیان ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ بود. در طول این دوره، بررسی پروندۀ برخی از متقاضیان حتی تا ۴ سال به طول انجامید.

لیکن در طی دو سال گذشته، وزارت مهاجرت کانادا با ایجاد تغییراتی عمده در نحوۀ بررسی این پرونده ها، زمان بررسی آنها را به ۲۴ ماه کاهش داده است. از این رو این برنامه هم اکنون جزء پرطرفدارترین برنامه های مهاجرتی کانادا محسوب می گردد.

دولت فدرال کانادا از طریق برنامه خوداشتغالی به دنبال جذب متقاضیانی هست که در زمینه های مشخص شده دارای سابقه کار بوده و توانایی اقامت در کانادا از طریق خوداشتغالی را دارند.
تحت این برنامه مهاجرتی سابقه کار مشخص به مفهوم سابقه خوداشتغالی طی حداقل ۲ سال در ۵ سال گذشته در یکی از فعالیتهای زیر می باشد :
– دو سال سابقه خوداشتغالی در فعالیتهای فرهنگی یا دو سال سابقه شرکت در مسابقات فرهنگی در سطح بین المللی.
– دو سال سابقه خوداشتغالی در فعالیتهای ورزشی یا دو سال سابقه شرکت در مسابقات ورزشی در سطح بین المللی.

نکتۀ بسیار مهم در این نوع پرونده ها، اثبات درآمد متقاضی از طریق خوداشتغالی و نه کارمندی و کار برای کارفرمای دیگر می باشد. این نکتۀ مهمی هست که متاسفانه خیلی از متقاضیان را به چالش می کشاند.
افسران مهاجرت در بررسی این گونه پرونده ها باید متقاعد شوند که متقاضی توانسته ثروت خود را از طریق خوداشتغالی کسب نماید. از دید افسران مهاجرت این به معنی این است که اگر متقاضی مثلا در یک آموزشگاه موسیقی تدریس می کند یا در یک ورزشگاه و باشگاه یا استخر به عنوان مربی و ناجی کار می کند، درآمد خود را از طریق کارمندی و نه خوداشتغالی حاصل می کند. پرونده هایی که شانس خوبی برای قبولی دارند، پرونده هایی هستند که متقاضی دارای مجوز باشگاه یا استخر، یا آموزشگاه و غیره باشد. هنرمندانی که در نمایشگاه های متفاوتی شرکت کرده و آثار خود را به فروش رسانده اند نیز پرونده های خوبی دارند.

متقاضیانی که دارای سابقه کار مربوطه می باشند باید حداقل ۳۵ امتیاز از حداکثر ۱۰۰ امتیاز براساس معیارهای زیر کسب کنند:
– تحصیلات (حداکثر ۲۵ امتیاز)
– سابقه کار (حداکثر ۳۵ امتیاز)
– سن (حداکثر ۱۰ امتیاز)
– زبان انگلیسی یا فرانسه (حداکثر ۲۴ امتیاز)
– توانایی انطباق پذیری با کانادا (حداکثر ۶ امتیاز)