برنامه های استانی سرمایه گذاری و کار آفرینی

برنامه های استانی متعدد موجود در کانادا، به استان های مختلف این اجازه را می دهد که متقاضیانی که قصد اقامت در استانی مشخص را دارند با توجه به معیارهای خود انتخاب کرده و در نتیجه راهی سریعتر برای متقاضیان مهاجرت فراهم نمایند.
اینگونه برنامه های مهاجرتی طی یک سری تفاهم نامه بین دولت فدرال و دولتهای استانی تنظیم و تدوین شده اند.
هدف اصلی از این برنامه های مهاجرتی ارائه راهی سریع برای پاسخگوئی به نیازهای اقتصادی و نیروی کار داخل هر استان می باشد. متقاضیانی که موفق به اخذ تائیده پذیرش از هر استان شوند در مرحله بعدی باید پرونده رسمی مهاجرت خود را جهت بررسی های امنیتی و آزمایشات پزشکی به دولت فدرال کانادا تقدیم نمایند.
برخی از استان های کانادا مانند مانیتوبا، بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان برنامه های مهاجرتی فوق العاده جذابی را به سرمایه گذاران و کارآفرینان ارائه می دهند.


برنامه استانی بریتیش کلمبیا برای کارآفرینان و سرمایه گذاران (BCPNP):

از ماه جولای ۲۰۱۵ ، دولت بریتیش کلمبیا سیستم آنلاین جدیدی را برای ثبت درخواست متقاضیان مهاجرت راه اندازی کرده است. در سیستم جدید تمامی متقاضیان براساس شرایط خود امتیازبندی شده و هر چند هفته یک بار متقاضیانی که حداکثر امتیاز را دارند برای تشکیل پرونده رسمی دعوت می شوند.
امتیازبندی متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی براساس تعداد زیادی فاکتور انجام می شود. فاکتورهای اصلی این امتیازبندی شامل :
– سابقه کار و مدیریت
– میزان دارائی شخصی
– میزان سرمایه گذاری در استان
– تعداد شغل های ایجاد شده در استان توسط متقاضی
– انطباق پذیری با شرایط استان
– ایده برای ایجاد کسب و کار

متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید حداقل شرایط زیر را نیز دارا باشند :
– میزان حداقل دارائی ۶۰۰ هزار دلار کانادا. این دارائی شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول می باشد؛
– سابقه مدیریت و مالکیت کسب و کار در ۱۰ سال گذشته؛
– سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید یا خریداری یک کسب و کار از قبل موجود در استان به میزان حداقل ۲۰۰ هزار دلار کانادا؛
– ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت برای یک شهروند یا شخص مقیم دائم کانادا.

نکته قابل توجه این است که تحت این برنامه مهاجرتی، پس از موفقیت پرونده در مرحله استانی، متقاضیان با ویزای کار ۲ ساله وارد کانادا شده و در صورت ایجاد کسب و کار سود ده و ایجاد یک شغل تمام وقت می توانند برای اقامت دائم درخواست نمایند.


برنامه استانی مانیتوبا برای کارآفرینان و سرمایه گذاران (Manitoba Business PNP):

برای اقدام تحت این برنامه استانی متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد :
– دارای حداقل دارائی شخصی به میزان ۳۵۰،۰۰۰ دلار کانادا؛
– دارای حداقل ۳ سال سابقه کسب و کار موفق یا ۳ سال سابقه مدیریت ارشد در یک سازمان یا کسب و کار؛
– کسب حداقل ۶۰ امتیاز در سیستم امتیازبندی استان؛
– سرمایه گذاری به میزان حداقل ۱۵۰،۰۰۰ دلار کانادا در یک کسب و کار جدید یا یک کسب و کار از پیش موجود در استان.

تحت این برنامه مهاجرتی، متقاضی باید مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار کانادا به صورت وثیقه در اختیار دولت مانیتوبا قرار دهد. این وثیقه تنها در صورتی که متقاضی سرمایه گذاری لازم در استان را انجام دهد به او بازگردانده می شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف دو استان بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان، متقاضیان این برنامه مهاجرتی پس از قبولی اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.


برنامه استانی ساسکاچوان برای کارآفرینان و سرمایه گذاران (Saskatchewan Business PNP):

برای اقدام تحت این برنامه مهاجرتی متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد :
– دارای حداقل دارائی به میزان ۵۰۰،۰۰۰ دلار کانادا؛
– حداقل ۳ سال سابقه کارآفرینی و مدیریت یک کسب و کار؛

در صورت قبولی تحت این برنامه مهاجرتی متقاضی باید :‌
– به میزان ۳۰۰،۰۰۰ دلار کانادا در ساسکاتون یا رجاینا سرمایه گذاری کند. اگر متقاضی قصد سرمایه گذاری در خارج از این دو شهر اصلی را دارد باید به میزان حداقل ۲۰۰،۰۰۰ دلار کانادا سرمایه گذاری نماید؛
– ایجاد یک کسب و کار جدید در استان یا خریداری یک کسب و کار از قبل موجود؛
– مدیریت روزانه و مدون در کسب و کار ایجاد شده؛
– ایجاد حداقل ۲ شغل تمام وقت برای ساکنان استان در صورتی که کسب و کار ایجاد شده در یکی از دو شهر ساسکاچوان یا رجانیا قرار دارد.


برنامه استانی ساسکاچوان برای کشاورزان :

کشاورزان با سابقه و موفق می توانند با خرید و مدیریت یک مزرعه در استان ساسکاچوان برای اقامت کانادا اقدام نمایند.

برای اقدام تحت این برنامه فوق العاده، متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد :
– حداقل ۵۰۰،۰۰۰ دلار کانادا دارائی شخصی – شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول؛
– پرداخت ۷۵،۰۰۰ دلار کانادا به استان به عنوان وثیقه – این وثیقه پس از خریداری مزرعه و اجرای مدیریت به متقاضی پس داده خواهد شد؛
– دیدار از استان و بررسی و گفتگو با مقامات استانی برای حداقل مدت ۵ روز؛
– اثبات سابقه مدیریت و مزرعه داری موفق.


برنامه استانی ساسکاچوان برای کشاورزان جوان :‌

کشاورزان جوان که تمایل به اقدام تحت این برنامه مهاجرتی دارند باید شرایط زیر را دارا باشند :‌
– دارای حداقل دارائی به میزان ۳۰۰،۰۰۰ دلار کانادا؛
– حداکثر ۴۰ سال سن در زمان تشکیل پرونده؛
– حداقل ۳ سال سابقه در مدیریت مزرعه و کشاورزی؛
– سرمایه گذاری به میزان حداقل ۱۵۰،۰۰۰ دلار کانادا در یک مزرعه جدید یا از قبل موجود در استان.