اکسپرس انتری دولت فدرال

Canada-Express-Entry-2016دولت کانادا تحت سیستم اکسپرس انتری (Express Entry), سه برنامه مهاجرتی نیروی حرفه ای فدرال (Federal Skilled Trades) ، نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Worker) ، و نیروی با تجربه کانادایی (Canadian Experienced Class) را ارائه می نماید.

متقاضیانی که تمایل به مهاجرت به کانادا تحت یکی از این برنامه ها می باشند، باید اقدام به ثبت پروفایل در سیستم Express Entry بنمایند. تحت این پروفایل متقاضیان باید اطلاعات شخصی و حرفه ای خود شامل سن، تحصیلات، سابقه کار و نمره زبان انگلیسی یا فرانسه را در سیستم وارد نمایند. پس از آن، سیستم Express Entry با توجه به شرایط حرفه ای و تحصیلی متقاضی و همسر او امتیاز متقاضی و رتبه او را در مجموعه همه متقاضیان (Pool of Candidates) مشخص می کند. دولت فدرال کانادا پس از آن در نوبتهای مشخص در هر چند هفته به مجموعه ای از متقاضیان که در لیست وجود دارند براساس امتیاز آن ها دعوتنامه ای جهت تقدیم پرونده رسمی مهاجرت، ارسال می نماید. انتظار می رود که در سال 2019 دولت فدرال کانادا بین 30 تا 50 سری، مجموعه ای از متقاضیان این برنامه را انتخاب نماید.


برنامه نیروی متخصص دولت فدرال کانادا (Federal Skilled Worker Programme) :‌

حداقل شرایط مورد نیاز :
– حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت (۳۰ ساعت در هفته) یا معادل آن به صورت پاره وقت (۲ سال با ۱۵ ساعت در هفته)؛
– سابقه کار باید در ۱۰ سال گذشته و در سطح مهارتی O ، A و B که توسط دولت کانادا تعریف شده است باشد؛
– مدرک زبان IELTS General با حداقل نمره ۶ در همه مهارتها؛
– اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی و معادل سازی آن توسط یکی از شرکتهای مورد تائید دولت کانادا مثل WES.

اگر متقاضی تمام شرایط بالا جهت اقدام تحت این برنامه را داشته باشد، دولت فدرال کانادا براساس سیستم امتیازبندی مشخص صلاحیت متقاضی را براساس معیارهای زبان، مدرک تحصیلی، سابقه کار ، سن و انطباق پذیری با کشور کانادا، بررسی می کند. متقاضیانی که موفق به اخذ حداقل ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز بشوند، می توانند تحت این برنامه مهاجرتی پروفایل خود را در سیستم Express Entry ثبت نمایند.


برنامه نیروی ماهر دولت فدرال کانادا (Federal Skilled Trades Programme) :‌

جهت اقدام برای مهاجرت تحت این برنامه، متقاضی باید :
– قصد زندگی در یکی از استان های کانادا به غیر از استان کبک را داشته باشد؛
– حداقل سطح مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه را داشته باشد؛
– در طی ۵ سال گذشته دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری تمام وقت در یکی از کارهای فنی مورد نیاز کانادا را داشته باشد. این سابقه کار می تواند به صورت پاره وقت در طی ۴ سال کسب شده باشد؛
– دارای یک پیشنهاد کاری از یک کارفرما در کانادا باشد. یا دارای گواهینامه فنی و حرفه ای صادر شده از یکی از استان های کانادا باشد.

در حال حاضر دولت کانادا نیروی فنی و حرفه ای را فقط در شاخه های زیر می پذیرد :
– تکنسین های صنعتی، برق کار و ساخت و ساز؛
– تکنسین های تعمیر و نگهداری و اپراتورهای تجهیزات صنعتی؛
– ناظران و تکنسین های مشاغل مربوط به منابع طبیعی، کشاورزی و محصولات مرتبط؛
– تکنسین های فرآیند، تولید و ناظران تجهیزات و واحد کنترل؛
– آشپز و سرآشپز؛
– قصاب و نانوا.

برای اقدام تحت این برنامه مهاجرتی متقاضیان نیاز به حداقل مدرک تحصیلی مشخصی ندارند ولیکن داشتن مدرک تحصیلی باعث کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس قبولی می شود.
متقاضیان این برنامه باید مدرک امتحان زبان IELTS General را با حداقل نمره ۵ در Speaking و Listening و Writing ، و نمره ۴ در Reading کسب نمایند.


برنامه نیروی با تجربه در کانادا (Canadian Experience Class) :‌

جهت درخواست مهاجرت تحت این برنامه متقاضی باید :‌
– دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه کار تمام وقت (معادل پاره وقت) در کانادا باشد؛
– در زمان کار در کانادا دارای مجوز لازم از اداره مهاجرت کانادا بوده باشد؛
– حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسه که برای کار نیاز می باشد را کسب کرده باشد؛
– قصد زندگی در یکی از استان های کانادا به غیر از استان کبک باشد.

لطفا توجه فرمائید که تحت این برنامه مهاجرتی، سابقه کار خوداشتغالی در کانادا و یا سابقه کار کسب کرده در دوران دانشجوئی (دانشجوی تمام وقت) قابل قبول نمی باشد.
سابقه کار مورد نیاز برای این برنامه مهاجرتی باید حداکثر در ۳ سال گذشته کسب شده باشد و در یکی از لیستهای مهارتی O ، A و یا B دولت کانادا باشد.
جهت اقدام تحت این برنامه مهاجرت، متقاضیان نیاز به اخذ حداقل مدرک تحصیلی مشخص نمی باشند ولیکن داشتن هرگونه مدرک تحصیلی باعث افزایش امتیاز و در نتیجه افزایش شانس قبولی می باشد.