اسپانسرشیپ خانوادگی

دولت کانادا همواره در پی ایجاد راهی برای کمک به مهاجران کانادا در جهت گرد هم آوردن خانواده خود بوده است. دولت فدرال کانادا راههای متعددی را در اختیار مهاجران و شهروندان کانادا قرار می دهد که از طریق آن بتوانند خانواده خود را که در خارج از کانادا زندگی می کنند برای اقامت دائم یا موقت به کانادا بیاورند.
شهروندان و مقیمان دائم کانادا که بالای ۱۸ سال باشندمی توانند از طریق اسپانسرشیپ خانوادگی برای خویشاوندان زیر درخواست اقامت دائم نمایند :
– همسر
– فرزندان وابسته
– سایر خویشاوندان واجد شرایط


اسپانسرشیپ همسر و فرزندان وابسته :‌

یک شهروند یا مقیم دائم کانادا می تواند از طریق ضمانت نامه مالی برای همسر و یا فرزندان وابسته خود درخواست اقامت دائم نماید. این ضمانت نامه مالی برای همسر به مدت ۳ سال و برای فرزندان به مدت ۱۰ سال یا حداکثر تا زمان ۲۵ سالگی اعتبار دارد.
براساس تصمیم دولت کانادا در ۱ اوت ۲۰۱۴ تعریف قانونی فرزندان وابسته به شرح زیر می باشد :‌
– فرزند مجرد زیر ۱۹ سال
– فرزند بالای ۱۹ سال که به علت معلولیت ذهنی یا فیزیکی به خانواده وابسته می باشد.
– طبق قانون دولت فدرال کانادا فرزندان زیر ۲۲ سال، به شرط مجرد بودن، فرزندان وابسته محسوب می گردند.

شهروندان و مقیمان دائم که در استان کبک زندگی می کنند باید شرایط اسپانسرشیپ استان کبک را نیز دارا باشند.


اسپانسرشیپ پدر و مادر و پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها :‌

شهروندان و مقیمان دائم کانادا می توانند از طریق اسپانسرشیپ خانوادگی برای پدر و مادر ها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها درخواست اقامت نمایند. دولت کانادا هر سال از ابتدای ماه ژانویه حداکثر تعداد 10000 پرونده را تحت این برنامه مهاجرتی پدیرش می کند.
نکته مهم در این برنامه مهاجرتی این است که شهروندان و مقیمان کانادا برای اسپانسر کردن همسر و فرزندان وابسته نیازی به حداقل میزان درآمد کانادا ندارند ولیکن برای اسپانسر کردن پدر و مادر و یا پدربزرگ ها و مادربزرگ ها باید شهروند یا مقیم دائم کانادا از طریق مدارک مالیاتی خود در کانادا حداقل درآمد مورد نیاز را اثبات نماید. این حداقل درآمد بستگی به تعداد اعضای خانواده اسپانسر بستگی دارد.


سوپرویزا :

شهروندان و مقیمان کانادا که دارای حداقل درآمد مورد نیاز برای اسپانسر کردن والدین یا پدربزرگ ها مادربزرگ ها نمی باشند می توانند برای آنها درخواست سوپرویزا نمایند. این ویزا در ضمن می تواند راه حل خوبی برای والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که منتظر بررسی پرونده مهاجرتی خود هستند باشد.
این ویزا به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد و در هر ورود به کانادا متقاضی می تواند به مدت ۲ سال در خاک کانادا بدون نیاز به تمدید زندگی کند.
برای دریافت این ویزا باید شهروند و یا مقیم کانادا از طریق ضمانت نامه کتبی آمادگی خود را جهت ساپورت مالی والدین و یا پدربزرگ ها و مادربزرگ ها اعلام نماید. همچنین متقاضیان این ویزا باید یک بیمه سلامتی از یکی از شرکت های بیمه داخل کانادا تهیه نمایند.