بیشتر بخوانید

ماتریکس امتیاز بندی برای کار آفرینی در مانیتوبا

ماتریکس امتیاز بندی برای برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا (کار آفرینی مانیتوبا): (قسمت چهارم) ماتریکس امتیاز بندی (جدول امتیاز بندی) برای ارزیابی شرایط فرد متقاضی جهت استقرار در مانیتوبا و آغاز یک فعالیت اقتصادی استفاده می شود. جهت گزینش، فرد متقاضی بایستی بتواند برطبق این ماتریکس حداقل امتیاز ۶۰ (از حداکثر ۱۰۰) را بدست آورد. نکتهٔ […]

بیشتر بخوانید

تغییر در ارزیابی ریسک متقاضیان برای پرونده های مانیتوبا

براساس تصمیم وزارت مهاجرت استان مانیتوبا، متقاضیانی که در استان های دیگر کانادا اقوام نزدیک دارند، از این پس پرریسک تلقی نخواهند شد. پیش از این یکی از فاکتور های مهم در بررسی پرونده های متقاضیان وابستگی متقاضی به سایر استان های کانادا بود. برای مثال متقاضیانی که در استان ها و شهرهای دیگر کانادا […]