معرفی وزیر جدید مهاجرت کانادا

نخست وزیرکانادا، جاستین ترودو ، امروز از ایجاد تغییراتی درکابینه خود خبر داد و آقای احمد حسین را به عنوان وزیر جدید سازمان مهاجر پذیری کانادا انتخاب کرد. آقای احمد حسین ، عضو پارلمان کانادا ، و همچنین یکی از اعضاء کمیته دائمی عدالت و حقوق بشر می باشد. این فرد متولد و بزرگ شده […]