تجربه کاری مورد نیاز در برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا

تجربه کاری مورد نیاز در برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا (قسمت سوم) فرد متقاضی بایستی دارای حداقل ۳ سال تجربه کاری تمام وقت به عنوان مالک و یا مدیر ارشد یک کسب و کار موفق در ۵ سال گذشته باشد. عنوان شغل، محل کار، مسئولیت ها، مهارت و تخصص های کاری بایستی به وضوح در رزومه […]