تمدید مجوز تحصیل دانش اموزان و دانشجویان استان کبک

تمدید مجوز تحصیل دانش اموزان و دانشجویان استان کبک (Quebec Acceptance Certificate) که به ‌زودی منقضی می‌شوند وزارت مهاجرت استان کبک اعلام کرد که گواهی‌های پذیرش  (CAQ)در حال انقضای دانش‌آموزان و دانشجویان خارجی استان کبک، به‌طور خودکار تا 31 دسامبر 2020 تمدید می‌شوند. اگر تاریخ انقضای گواهی‌های پذیرش استان کبک (CAQ) که برای دانش‌آموزان و […]