تغییرات در جدول امتیازبندی انتخاب نیروی متخصص کبک

هشتم مارچ 2017 – به منظور ارتقاء بهتر در هم­پیوندی اجتماعی و حرفه ای مهاجران در کبک و بالا بردن دانش زبان فرانسه مهاجران، اصلاحاتی در جدول امتیازبندی انتخاب نیروی متخصص (که به زبان فرانسه است) اعمال شده است. این اصلاحات به خصوص در ارتباط با "رشته ی تحصیلی" و “سطح تحصیلی" انجام شده اند. […]