2,878 کاندید جهت اقدام برای مهاجرت به کانادا دعوت شدند

 2,878 کاندید جهت اقدام برای مهاجرت به کانادا در 22 دسامبر دعوت شدند. این پروسه انتخابی که بزرگترین پروسه انتخابی تا کنون دولت کانادا محسوب میشود در حالی بسیاری از کاندید ها را متعجب کردکه تنها 6 روز از آخرین انتخاب انجام شده توسط این دولت می گذشت. مجموع 2,878 کاندید در سیستم انتخابی جدید […]