کانادا پنجمین پاسپورت قدرتمند جهان

کانادا در رده بندی قدرتمندی پاسپورت های کشورهای جهان مقام پنجم را به دست آورد. اما چه عواملی پاسپورتی را قدرتمند می کند و چرا باید این امر برای ما مهم باشد؟ معیار اصلی تحرک است: آزادی مسافرت و حرکت در جهان. "شاخص پاسپورت" که توسط آرتون کاپیتال خلق شده، بر اساس تعداد کشورهایی که […]