عکس العمل دولت کانادا پس از دستور ترامپ

دولت کانادا پس از دستور  ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قانون جدیدی را جهت سهولت ورود 7 ملیت منع شده برای ورود به کانادا قرار داده است. سازمان مهاجرپذیری دولت کانادا قوانین جدیدی را جهت رفع نگرانی برای شهروندان ملیت هایی که تحت تاثیر قانون جدید ترامپ در تاریخ 27 ژانویه 2017 قرارگرفته اند وضع کرده […]