کاهش 26 درصدی ویزاهای مهاجرتی کانادا در مارس 2020

داده‌های جدید اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (اداره‌ی مهاجرت کانادا) تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر سیستم مهاجرت کانادا را نشان می‌دهد. تعداد ویزاهای اقامت دائم (پی آر) که در مارس 2020 توسط دولت کانادا صادرشد نسبت به ماه قبل 26 درصد کاهش داشته است. داده‌های جدیدی که اداره‌ی مهاجرت کانادا منتشر کرده است، تأثیر […]