سرمایه گذاری دولت فدرال

طی تصمیم اخذ شده توسط دولت محافظه کار کانادا در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، دو برنامه قدیمی مهاجرت به صورت سرمایه گذاری و کارآفرینی که توسط دولت فدرال ارائه می شد خاتمه یافت.
در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴، وزیر وقت مهاجرت دولت کانادا (کریس الکساندر) اعلام کرد که از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ دولت فدرال کانادا برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را با تغییراتی بنیادین ارائه خواهد داد.
در این برنامه از ۲۵ می ۲۰۱۵ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ تعداد ۶۰ پرونده پذیرش شد که اکثر آنها هنوز در حال بررسی می باشند.
تحت این برنامه مهاجرتی جدید، متقاضی باید مبلغ ۲ میلیون دلار کانادا را از طریق دولت در شرکتهای تازه پا گرفته سرمایه گذاری کرده که این مبلغ کاملا تحت ریسک بوده و توسط بانک توسعه بیزنس کانادا مدیریت می شود.
لازم به ذکر است که این مبلغ ۲ میلیون دلار باید برای مدت ۱۵ سال در اختیار دولت کانادا باشد. پس از مدت ۱۵ سال متقاضی پول خود را با سود یا ضرر پس خواهد گرفت. هیچ گونه تضمینی جهت سودآوری در این سرمایه گذاری وجود ندارد و متقاضی می تواند بخشی یا حتی کلیه پول خود را در طی این ۱۵ سال از دست دهد.
همانطور که پیش بینی می شد، طی اخبار رسیده، دولت کانادا شکست این برنامه مهاجرتی را پذیرفته و در پی ایجاد تغییراتی اساسی در آن می باشد. مسلما همان طور که مشخص بود هیچ متقاضی از سراسر دنیا حاضر به سرمایه گذاری به میزان ۲ میلیون دلار برای ۱۵ سال آن هم بدون هیچ گونه سود تضمینی نخواهد بود. به علاوه که استان های متفاوت کانادا مانند استان کبک برنامه های مشابهی با تنها 320،000 دلار کانادا ارائه می دهند.