خود اشتغالی کبک

برنامه اخذ اقامت از طریق خوداشتغالی دولت کبک جهت جذب متقاضیانی که قصد اقامت در استان کبک به صورت خوداشتغالی را دارند طراحی شده است.

متقاضیان این برنامه باید دارای شرایط زیر باشند :‌
– دارای حداقل دارائی به میزان ۱۰۰،۰۰۰ دلار کانادا؛
– دارای حداقل ۲ سال سابقه خوداشتغالی در ۵ سال گدشته؛
– کسب حداقل امتیاز مورد نیاز در سیستم امتیازبندی استان کبک.


متقاضیان این برنامه توجه فرمایند که از اول آوریل ۲۰۱۵ تا آخر مارس ۲۰۱۶ تنها ۵۰ پرونده در این برنامه مهاجرتی پذیرفته می شود.