نیروی متخصص کبک

طی یک سری تفاهم نامه بین استان کبک و دولت فدرال کانادا، دولت کبک دارای قدرت لازم جهت تنظیم و ارائه برنامه های مهاجرتی خود می باشد.
هر ساله دولت کبک تعداد مشخصی نیروی متخصص را که قصد اقامت دائم در استان کبک دارند را با توجه به نیازهای اقتصادی و نیروی کار استان انتخاب می نماید. متقاضیان انتخاب شده توسط استان کبک پس از اخذ مدرک (CSQ) از وزارت مهاجرت استان باید پرونده خود برای اقدامت دائم را به دولت فدرال کانادا تقدیم نمایند. در این مرحله دولت فدرال مسئول بررسی متقاضیان از لحاظ پزشکی و امنیتی می باشد.

متقاضیانی که قصد اقامت به استان کبک و شهر مونترال را دارند، پرونده های آن ها تحت قوانین مهاجرتی استان کبک که متفاوت با دولت فدرال و سایر استان ها می باشد بررسی می شود.


ثبت اظهار تمایل برای مهاجرت به کبک (Expression of interest):

از ۲ اوت ۲۰۱۸، دولت کبک سیستم مهاجرتی جدید خود را به اجرا آورده است. تحت سیستم جدید، جهت تسهیل بررسی پرونده ها و دست یافتن به اهداف مهاجرتی استان، متقاضیان باید تمایل و قصد خود برای مهاجرت به استان کبک را به صورت آنلاین ثبت کرده و به مجموعه متقاضیان وارد شوند. پس از آن دولت کبک براساس امتیازبندی مشخصی، متقاضیانی که حداکثر امتیاز برای اقدام دارند را جهت تشکیل پروندۀ مهاجرتی دعوت می نماید.


پورتال آریمای کبک:

از روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸، دولت کبک با راه اندازی سیستم آریما، شروع به دریافت ثبت اظهار تمایل (Expression of interest) از متقاضیان کرده است.
متقاضیان می توانند بدون پرداخت هزینه ای به دولت کبک، تمایل خود برای مهاجرت به این استان را در سایت آریما ثبت کنند. سایت آریما به صورت مداوم باز و آمادۀ پذیرش متقاضیان می باشد.


پورتال مون پروژه کبک:

متقاضیانی که با داشتن امتیاز کافی در سیستم آریما دعوتنامۀ رسمی جهت اقدام برای مهاجرت دریافت می کنند، باید پروندۀ خود را به صورت آنلاین در سیستم مون پروژه به ثبت برسانند.
در این سیستم متقاضیان می توانند اطلاعات مربوط به پرونده را وارد کرده و پس از پرداخت هزینه های رسیدگی به پرونده، در نوبت بررسی قرار گیرند.
سیستم مون پروژه در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد و تاکنون دو سری متقاضی در ماه های جون و آگوست ۲۰۱۶ موفق به ثبت پرونده در این سیستم شده اند.
قبل از ایجاد پورتال آریما، سیستم مون پروژه تنها سیستم ثبت و رسیدگی پرونده ها بود. تحت سیستم قدیم، پورتال مون پروژه تحت ساعت معینی در روزی مشخص باز می شد که متقاضیان باید درخواست خود را به صورت آنلاین سابمیت می کردند.
متاسفانه در آن سیستم متقاضیانی که زودتر و به صورت تصادفی نوبت بهتری در صف انتظار داشتند موفق به ثبت پرونده می شدند و سایر متقاضیان باید تا دور بعدی که باز هم به صورت مشابه عمل می کرد صبر می کردند.

این سیستم ناعادلانه باعث شده بود که کسانی که با اینترنت با سرعت بهتر و تعداد کامپیوتر بیشتر عمل می کردند، شانس خود را برای مهاجرت افزایش دهند. یعنی این که نقش امتیازبندی و صلاحیت برای مهاجرت در این سیستم کم رنگ بود. براین اساس شد که دولت کبک با ایجاد پورتال آریما و دریافت تقاضای همۀ متقاضیان از سراسر دنیا، توانست متقاضیانی را که حداکثر امتیاز و صلاحیت بهتری برای مهاجرت به کبک دارند را انتخاب نماید.


شرایط لازم برای نیروی متخصص کبک:

پس از بررسی پرونده ها، متقاضیانی که پروندۀ آن ها مورد قبول استان کبک برسد، مدرک CSQ دریافت می کنند. با گرفتن این مدرک، متقاضیان می توانند پروندۀ رسمی مهاجرت خود را جهت بررسی های پزشکی و امنیتی به دولت فدرال تحویل دهند. پس از بررسی کامل و تائید توسط دولت فدرال، متقاضیان ویزای اقامت دائم را دریافت می کنند.
جهت دریافت CSQ، متقاضیان باید حداقل امتیاز مورد نیاز را تحت سیستم امتیازبندی استان کبک اخذ کنند.


سیستم امتیازبندی استان کبک:

فاکتورهای امتیازبندی حداکثر امتیاز
سطح تحصیلات ۱۴ امتیاز
رشته تحصیلی ۱۲ امتیاز
پیشنهاد کاری از کبک ۱۴ امتیاز
سابقه کار مرتبط در 5 سال گذشته ۸  امتیاز
سن در زمان تشکیل پرونده ۱۶ امتیاز
سطح زبان (فرانسه و انگلیسی) ۲۲ امتیاز
اقامت و خویشاوندان در کبک ۸ امتیاز
مشخصات همسر (رشته، سطح تحصیلات، سن و زبان) ۱۷ امتیاز
فرزندان ۸  امتیاز
توانائی مالی ۱  امتیاز