تجربه کاری مورد نیاز در برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا

تجربه کاری مورد نیاز در برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا (قسمت سوم)

فرد متقاضی بایستی دارای حداقل ۳ سال تجربه کاری تمام وقت به عنوان مالک و یا مدیر ارشد یک کسب و کار موفق در ۵ سال گذشته باشد. عنوان شغل، محل کار، مسئولیت ها، مهارت و تخصص های کاری بایستی به وضوح در رزومه و فرم متقاضی برنامه سرمایهگذاری مانیتوبا توضیح داده شود.

درخواست فرد متقاضی با درنظر گرفتن مالکیت کسب و کارفرد، تجربه مدیریتی و یا تجربه مدیریتی ارشد و یا ترکیبی از هر دو ارزیابی می شود.

مالک کسب و کار: به عنوان یک کارآفرین، فرد متقاضی بایستی به صورت فعال در کسب و کارمورد نظروارد شده و توانایی فراهم کردن کالاو یا سرویس را برای مشتریان داشته باشد. همچنین به عنوان یک کارآفرین، بایستی قدرت تحمل ریسک دربازگشت سرمایه به کسب و کاررا داشته باشد.

با داشتن خود اشتغالی، صلاحیت شما به عنوان مالک کسب و کار، برای اهداف برنامه مورد نظر، تأیید نمی شود. برخی کسب و کارهای کوچکی که به عنوان خود اشتغالی درنظر گرفته می شوند عبارتند ازیک کسب و کار خانگی بدون و یا همراه با تعداد کمی کارمند، کسب و کارآنلاین همراه با حجم انتقالات پولی اندک، یک فروشنده خیابانی، انجام خرید و فروش و معامله به صورت شخصی، کارکردن برروی وسایل حمل و نقل عمومی بامالکیت فرد متقاضی، افراد حرفه ای همانند دکترها و یا دندانپزشک ها که به صورت خود اشتغالی، کلینیک شان رااداره می کنند. این لیست ارائه شده کامل نمی باشد.

تجربه مدیریتی مدیران ارشد:

 • فرد متقاضی دارای موقعیتی در بالاترین ساختار مدیریتی یک کسب و کار مهم بوده که در این موقعیت شغلی، فرد، مسئول اعمال سیاست های استراتیژیک توسعه ای بررروی یک بخش اصلی و یا بر روی دامنه ی گسترده ای ازفعالیت های تأثیر گذار در آن کسب و کاربوده و دارای این موقعیت شغلی برای ۳ سال از ۵ سال گذشته، قبل از ارسال درخواست باشد.
 • در صورتی که درخواست فرد متقاضی براساس تجربه مدیریتی ارشد دریک کسب و کار باشد، بایستی اثبات کند که دارای نقشی با مسئولیت تصمیم گیری مهم بوده که این تصمیم گیری درحوزه حداقل ۲ مورد از موارد زیر می باشد:
 1. توزیع
 2. تولید/ فعالیت ها/ مدیریت پروژه
 3. خرید
 4. فروش
 5. بازیابی
 6. مالی
 7. حسابداری
 8. نیروهای انسانی/ پرسنل
 9. تحقیق و توسعه
 10. مدیریت تکنولوژی اطلاعات
 11. کنترل کیفیت

به علاوه موارد گفته شده، فرد متقاضی بایستی اثبات کند که سطح درآمد اش متناسب با سطح درآمدی اغلب مدیران ارشد مشاغل اصلی در کشوراست. فرد متقاضی بایستی بتواند سطح درآمدی خود را ازطریق ارائه مدارک، اثبات کند.

در ادامه به بیان جزئیات در مورد ماتریکس امتیاز بندی برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

*

code